31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

     Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiêm của trường nói chung và Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện và  ngày càng hiện đại. Cho đến nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ có gần 20 phòng thí nghiệm – thực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm - thực hành cho các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ hữu cơ hóa dầu. 

     Hệ thống Phòng Thí nghiệm - Thực hành của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ bao gồm:

1.   Phòng Hệ thống Mạng

2.   Phòng Điều khiển tự động

3.   Phòng Đo lường & Điện tử công suất

4.   Phòng Kỹ thuật điện

5.   Phòng Lý thuyết mạch

6.   Phòng Máy điện & Truyền động điện

7.   Phòng Kỹ Thuật Điện Tử

8.   Phòng Kỹ Thuật Xung-Số

9.   Phòng Kỹ Thuật Vi Xử Lý- Vi Điều Khiển

10. Phòng Thí nghiệm Viễn Thông

11. Phòng Thực hành Xưởng Điện Tử

12. Phòng Thí nghiệm cơ học đất

13. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng